MONDZORG OP HOOG NIVEAU

  • Complete mondzorg voor het hele gezin
  • Geen wachtlijst voor nieuwe patiënten
  • Persoonlijk aandacht voor iedereen

U bent van harte welkom! Online inschrijven in slechts 2 minuten.

 

Direct inschrijven

Onze patiënten geven ons een 6.9
6.9/1027
starstarstarstarstar

ALLES OVER VERDOVING

Door de moderne tandtechnieken en medicatie hoeft een bezoek aan uw tandarts/mondhygiënist niet (meer) vervelend of pijnlijk te zijn. Er zijn verschillende middelen om uw bezoek op een ontspannen, comfortabele manier te laten verlopen.

 

HOE WERKT EEN VERDOVING?

Om een gedeelte in uw mond te verdoven, kan eerst een oppervlakte verdoving worden toegepast. In dit geval wordt het slijmvlies verdoofd zodat u minder voelt van de insteek van de naald. Een oppervlakte verdoving wordt ook wel gebruikt om pijnlijke mondzweren te verzachten.

Om een bepaald gedeelte in uw mond tijdens de behandeling te verdoven, wordt een injectienaald met daarin een vloeistof gebruikt. Deze vloeistof heeft een vaatvernauwende en zenuw blokkerende werking. Deze verdoving kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld het vullen van tanden en kiezen, het prepareren van tanden voor de toepassing van een kroon of de behandeling van ontstoken tandvlees. Door de verdoving kunnen uw tong en lippen dik en tintelig aanvoelen. Dit verdwijnt als de verdoving is uitgewerkt. Meestal is dat na één tot enkele uren.
 

WIE MOGEN EEN VERDOVING GEVEN?

De tandarts is de enige die een zelfstandige bevoegdheid heeft om een verdoving toe te dienen. Hij kan deze taak echter wel delegeren aan een tandarts- of preventie assistent. Een mondhygiënist mag zonder tussenkomst van een tandarts verdoving toedienen, bij de tandarts- of preventie assistent dient de tandarts in de praktijk aanwezig te zijn.
 

WELK VERDOVINGSMIDDEL WORDT ER GEBRUIKT?

Uw behandelaar kiest het voor u meest geschikte verdovingsmiddel en zal die keuze zo nodig ook toelichten. U kunt altijd om een toelichting vragen. De leeftijd, de medische situatie en de voorgenomen behandeling kunnen van invloed zijn op de keuze van uw behandelaar.
De gebruikte materialen zijn:
  • Zalf en spray: lidocaïne
  • Injectievloeistof: standaard: articaïne 4% - adrenaline 1:200.000 of 1:100.000. Bij ernstige hartaandoeningen en indien allergisch voor articaïne (hetgeen vrijwel nooit voorkomt) : octapressine 3% zonder adrenaline

IS DE LOKALE VERDOVING ALTIJD VEILIG?

Elke medische en tandheelkundige ingreep heeft een risico en dat geldt ook voor lokale verdoving in de tandartspraktijk. De kans dat er bij het toepassen van lokale verdoving bijwerkingen optreden is uiterst klein. Wanneer er al bijzonderheden optreden dan neemt uw behandelaar passende maatregelen en worden de bijzonderheden vastgelegd in uw patiëntendossier. 
 

WAT KUNT U ZELF DOEN?

Uw behandelaar zal wijzigingen in uw gezondheid en uw medicijngebruik periodiek met u bespreken. De daarbij gesignaleerde veranderingen worden daarbij genoteerd. Van u wordt verwacht dat deze veranderingen correct worden gemeld. Daarbij hoort ook het melden van zwangerschap, hoewel zwangerschap niet in alle gevallen een reden is om af te zien van het geven van een noodzakelijke lokale verdoving.
 

NIEUWE PATIËNTEN VAN HARTE WELKOM

Nieuwe patiënten zijn bij al onze vestigingen van harte welkom. Inschrijven kan nu eenvoudig online!
Let op: Dit formulier is niet bedoeld voor het afzeggen of wijzigen van afspraken. Neem daarvoor telefonisch contact op met de desbetreffende praktijk.
 
Naam:*
Adres:*
Postcode / Woonplaats:*
Geslacht:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):*
BSN-nr. / Sofi-nr.:*
Vestiging van uw keuze:*
Naam zorgverzekeraar:
Hoe kent u ons?:
Reden inschrijving:
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? (maximaal 6 per jaar):*
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
 
*Verplichte velden
 

© 2016, Samenwerkende Mondzorgcentra.

Alle rechten gereserveerd.