MONDZORG OP HOOG NIVEAU

  • Complete mondzorg voor het hele gezin
  • Geen wachtlijst voor nieuwe patiënten
  • Persoonlijk aandacht voor iedereen

U bent van harte welkom! Online inschrijven in slechts 2 minuten.

 

Direct inschrijven

Onze patiënten geven ons een 6.9
6.9/1027
starstarstarstarstar

KWALITEITSREGISTER TANDARTSEN (KRT)

In het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT staan tandartsen geregistreerd die voldoen aan de normen voor registratie. Zij laten daarmee zien dat zij zich inspannen om goede kwaliteit van zorg te leveren. Het Kwaliteitsregister Tandartsen hanteert als norm dat de tandarts niet alleen is ingeschreven in het BIG-register maar bovendien daadwerkelijk patiënten behandelt. Dit betekent dat BIG-geregistreerde tandartsen die geen patiëntgebonden tandheelkundige zorg verlenen niet in het Kwaliteitsregister worden opgenomen.
 
 
In het Kwaliteitsregister kunt u zien of de tandarts bij wie u patiënt bent of wilt worden, daadwerkelijk tandarts is (inschrijving in het BIG-register). En u kunt zien of de tandarts zich inspant om goede kwaliteit te leveren door zijn/haar kennis en vaardigheden op peil te houden. Bijvoorbeeld door het volgen van bij- en nascholing, het voeren van intercollegiaal overleg en het houden van patiëntenenquêtes.
 
Tandartsen die in het KRT staan ingeschreven voldoen aan vijf registratienormen:
  1. Ze staan officieel geregistreerd bij de overheid (BIG-registratie) en verlenen gemiddeld minimaal 14 uur per week tandheelkundige zorg aan patiënten;
  2. Ze leven gedragsregels en (praktijk)richtlijnen na;
  3. Ze bestuderen vakliteratuur;
  4. Ze volgen bij- en nascholing en voeren vakinhoudelijk overleg met collega’s;
  5. Ze hebben een klachtenregeling die voldoet aan de wet.
 

© 2016, Samenwerkende Mondzorgcentra.

Alle rechten gereserveerd.