MONDZORG OP HOOG NIVEAU

 • Complete mondzorg voor het hele gezin
 • Geen wachtlijst voor nieuwe patiënten
 • Persoonlijk aandacht voor iedereen

U bent van harte welkom! Online inschrijven in slechts 2 minuten.

 

Direct inschrijven

Onze patiënten geven ons een 6.9
6.9/1027
starstarstarstarstar

UITLEG OVER UW NOTA EN DE BETALING VAN EEN BEHANDELING

Omdat wij liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij de verwerking van onze nota’s overgedragen aan een gespecialiseerde facturatie bedrijven. Zo kunnen wij ons voor de volle 100% inzetten voor u als patiënt. U ontvangt als patiënt een nota van Famed of van Infomedics.

 

Famed

Wat zijn de voordelen van Famed?

 • Nota digitaal inzien
 • Adreswijziging doorgeven
 • Uitstel van betaling aanvragen
 • Betalingsregeling treffen
 • Declareren bij zorgverzekeraar
 • Direct betalen met Ideal en Finbox.

Betalingsvoorwaarden
Als u een nota van Famed ontvangt, geldt het onderstaande betalingstraject:


Voorwaarden

 • Voor het betalen van uw nota hanteert Famed een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
 • Als Famed niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) de volledige betaling van u heeft ontvangen, stuurt Famed u een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering geldt tevens als ‘ingebrekestelling’.
 • Door middel van de betalingsherinnering stelt Famed u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen te voldoen.
 • Als Famed niet binnen 14 dagen (na de datum van de betalingsherinnering) uw betaling heeft ontvangen, bent u in ‘verzuim’. Vanaf dat moment brengt Famed kosten in rekening. Deze extra kosten bedragen een maximaal percentage van 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie over deze zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten vindt u op www.rechtspraak.nl.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Vragen
Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar Famed. Als u er niet uitkomt mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Contact gegevens Fa-med
Telefoon algemene vragen: 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 – 0882 (€ 1,30 per gesprek)
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.
Website: www.notavanfamed.nl


Infomedics
 

Wat betekent dit voor u?
Uw nota (of beter gezegd; betaalnotificaties met een betaallink) ontvangt u via e-mail van Infomedics. Als u binnen zeven dagen na ontvangst van de e-mail van Infomedics niet inlogt, ontvangt u alsnog automatisch een papieren factuur. Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons en aan Infomedics. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten. Verderop leest u welke handelswijze Infomedics hanteert bij het innen van nota's.


Privacy
Wij moeten Infomedics gegevens verstrekken voor deugdelijke specificatie van de nota’s. Heeft u hiertegen bezwaar, neem dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.


Voorkom onnodige rente- en incassokosten
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen en deze termijn is bindend. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn, u voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten. Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neemt u dan contact op met Infomedics.


Vragen over uw nota
Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u vragen over uw nota, neemt u dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). U kunt ook terecht op de website www.infomedics.nl. Het Contact Center van Infomedics is op bovenstaand telefoonnummer iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Contact Fa-med
Voor vragen over uw nota: bel 0900-0885 (€ 0,15 p.m.)
op werkdagen van 08.00 - 18.00 uur.

Voor een nieuw origineel van uw nota: bel 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek)

U kunt ook terecht op de website www.notavanfamed.nl.
 

Contact Infomedics

Voor vragen bel 0900 - 404 94 04
(€ 0,35 per gesprek) op werkdagen
van 09.00 - 17.00 uur of kijk op de 
website voor meer informatie:
www.infomedics.nl

 

© 2016, Samenwerkende Mondzorgcentra.

Alle rechten gereserveerd.